คู่มือการปักหมุดพื้นที่ขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1. เข้าสู่หน้าข้อมูลขอความช่วยเหลือ (Google สเปรดชีต : คล้าย Excel sheet) สามารถเข้าดู "การใช้งานสเปรดชีต ได้ที่ลิงก์นี้" ครับ2. เข้าสู่หน้าโปรแกรมบันทึกข้อมูลขอความช่วยเหลือ หรือเป็นการปักหมุด


3. copy ข้อมูลในตาราง เพื่อไปวางในโปรแกรมปักหมุด


4. นำข้อมูลวางใน "เนื้อหา" และคัดลอกความต้องการ ที่ "ชื่อเรื่อง"


5. พิมพ์ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด แล้วกดปุ่ม "Find Location" ระบบจะตรวจสอบพิกัดบนแผนที่ แล้วปรากฏข้อความตามที่พิมพ์ ในช่อง "เขียนชื่อสถานที่" เบื้องต้นถ้าไม่ปรากฏ คือระบบตรวจสอบไม่เจอ ให้ตรวจคำผิดของตำบล อำเภอ จังหวัด ใหม่


6. อัพเดทวันที่ และเวลา ให้ตรงกับข้อมูลที่รับมา


ปฏิทินใช้งานง่าย

เวลา 1-12 ช่วงเช้า ใช้ am. 1-12 ช่วงบ่าย ใชเ pm.

7. ติ๊กช่องหมวดหมู่ "จุดขอความช่วยเหลือ" ด่วนที่สุดให้ใส่ทุกครั้ง และให้ผู้บันทึกข้อมูล ใช้วิจารณญาณ ในการติ๊กช่องเพิ่มว่า ผู้ประสบภัยควรได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง เช่น หิว ต้องการเรือ ต้องการยา เราก็ใส่ช่อง "อาหาร ยา และสิ่งของ" ถ้าพิจารณาแล้วต้องการคน ก็ติ๊กช่อง "อาสา" เป็นต้น

8. กรอกชื่อ นามสกุล และอีเมล์ ของท่าน แล้วกดปุ่ม "Submit"


9. จะพบหน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล ตามภาพ


10. copy ลิงก์ (URL) เพื่อนำไปวางใน Google สเปรดชีต


11. วางข้อมูลในหน้าที่ได้เคย copy ไปบันทึกข้อมูลในช่องด้านหน้า


12. ลิงก์ที่บันทึกแล้ววางในช่อง 1 ดูด้านหลัง URL จะเห็นเลข เช่น 470 ก็พิมพ์ลงไปในช่อง 2 หมายเลขรับแจ้ง และใส่วันที่ตามข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น