AIS สนับสนุนการทำงานของ "เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัท แอดวานส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของ "เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยสโลแกน "AIS อยู่เคียงข้างคุณ" ของบริษัท แอดวานส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้เห็นความร่วมมือกันของอาสาสมัครที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยการมอบซิมมือถือ ที่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ในการโทรหา สอบถาม การขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างอาสาสมัครที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ ที่ประสบภัย และยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

AIS เข้าใจถึงการทำงานของอาสาสมัคร ที่มีความจำเป็นต้องทำงานแข่งกับเวลา และการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยของอาสาสมัคร ดังนั้นการใช้งานมือถือ ตลอดเวลา แข่งกับเวลา จึงมีความสำคัญมาก AIS มีความมั่นใจ ที่สนับสนุนซิมมือถือดังกล่าว เพื่อทำให้อาสาสมัครพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบถัย

ทางฝ่ายบริหารเครือข่ายอาสาฯ ผู้บริหารwww.Thaiflood.com และ กลุ่ม อพช. ต้องขอขอบพระคุณบริษัท แอดดวานส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
คนทุพพลภาพมืออาชีพ .ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น