ค่ายมือถือ HUTCH สนับสนุนการทำงานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของ "กลุ่มอาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ที่ได้ทำงานภายใต้ "เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชน" ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยนายสุกิจ มันทนวีรพงศ์ (ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส จำกัด) ได้มอบเครื่องมือถือ พร้อมอุปกรณ์ และซิม ที่สามารถโทรออกได้ทุกเครือข่าย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้กับนายปรีดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด) ที่ได้จัดตั้ง "กลุ่มอาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย" (หรือชื่อย่อ อพช.) ในการใช้งานโทรศัพท์หาผู้ประสบภัย เพื่อตรวจสอบว่า ได้รับการช่ยเหลือแล้วหรือยัง

และยังใช้งานกับทีมงานคนพิการ Call Center ที่รับสายเรื่องการประสานงาน กับอาสาสมัครในเครือข่าย รวมทั้งผู้บริจาค ให้กับเครือข่ายอาสาฯ ซึ่งเป็นงานภายใต้การบริหารงานของ www.Thaiflood.com

ทางฝ่ายบริหารเครือข่ายอาสาฯ ผู้บริหาร www.Thaiflood.com และ กลุ่ม อพช. ต้องขอขอบพระคุณบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส จำกัด อย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
คนทุพพลภาพมืออาชีพ .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น