รายนามอาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี พ.ศ.2553

 • 1. นายปรีดา ลิ้มนนทกุล, 086-314-7866, preeda.limnontakul@gmail.com
 • 2. น.ส.วงเดือน กลีบเมฆ, 086-314-7866, jeakjeak@gmail.com
 • 3. นางสาวแอนท์, 086-314-7866, preeda.limnontakul@hotmail.com
 • 4. นายธนชัย ใจสา, 084-770-4900, bird_-of-_paradise@hotmail.com
 • 5. น.ส.สุรีย์ มีรทัย, 0867711528, annant_999@hotmail.com
 • 6. น.ส.ฤติพร เพลา, 082-7177617, sour_bmt@hotmail.com
 • 7. นายณัฐวุฒิ มณีขัติย์, 089-701-1710, tom_519@hotmail.com
 • 8. คุณศรัญญา สดเอี่ยม, 089-7813403, sukjai35@gmail.com
 • 9. น.ส.ชนิตร์นันท์ บรรทัดบัณฑิตย์, 085-066-9588, patt226@hotmail.com
 • 10. นายเอียด, 080-141-7472, naiaead@yahoo.comม, kongruang@gmail.com
 • 11. นายเอกลักษณ์ นามสกุล: พรมชาติ, 081-298-0903, ake.298@gmail.com
 • 12. นาย ธงธวัช พรมบุตร, 087-972-5513, Hinkung1980@hotmail.com
 • 13. น.ส.ผักกาด โพธิ์ศรี เบอร์มือถือ โทร, 086-753-0546, pakkardposee@gmail.com
 • 14. คุณศศิตติยาภรณ์ แก้วไทรบาง, 08-0079-8233, sasitatiyaporn@gmail.com
 • 15. พิมพกานต์ แสนภูวา, 089-066-6894 , nuch_ttp25@hotmail.co.th
 • 16. นาย เชาวลิต ตอสกุล เบอร์มือถือ, 080-189-7319, tranformer_chao@hotmail.com
 • 17. นาย เอกชน วงค์หินกอง (มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ), 087-988-0329, chonlakarn22@hotmail.com
 • 18. นาย เฉลิมเกียรติ เตติวัฒน์ (มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ), 080-001-6579, chai_chalermkiat@hotmail.com
 • 19. นายวสันต์ แปงปวนจู (นักศึกษาพิการ คณะวิทยาการคอม มข. ปี 1), 085-356-8570, Wasanpangponju@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น